تصویر ثابت

پاراگلایدرFLYOZONE-m6-mantra پاراگلایدرFLYOZONE پاراگلایدرFLYOZONE

پاراگلایدرFLYOZONE

دوره ی آموزشی پاراگلایدر 

15 جلسه ی دو ساعته

با صدور گواهینامه ی رسمی از فدراسیون ورزشهای هوایی

قرار دادن تمامی وسایل پروازی در احتیار هنرجوی پروازی

هزینه ی دوره ی مقدماتی 

19.000.000 ریال

شماره ی تماس جهت ثبت نام :

09339038529

09358432801

حسینی

مطلب کامل

LEARNING

PARAGLIDERS

CATALOGE-NEW

HARNESSES

ACCESSORIES

GALLERY